Autonomno napajanje džamije u Astani u Kazahstanu, prvo takvo u svijetu!

U suradnji s partnerom iz Austrije- Kärnten Solar, a u sklopu pilot projekta Energy City, Solvis moduli ukomponirani su tako da natkrivaju šetnicu i parkiralište u blizini džamije i ukupnom snagom elektrane od 223 kW i kombinacijom modula omogućuju napajanje džamije.
U pripremi su i drugi projekti u ovom gradu gdje se spajaju Istok i Zapad i kojeg obzirom na arhitekturu i napredak s pravom nazivaju gradom 22. stoljeća…