Dobra energija u društvenom poduzetništvu

Zahvaljujemo se Zelenoj energetskoj zadruzi što nas je pozvala na međunarodnu konferenciju na temu Dobra energija u društvenom poduzetništvu i Energija u rukama građana koja se održala od 02.-05.05. na otoku Visu gdje smo bili sudionici panela između 30 međunarodnih i domaćih organizacija, 100 sudionika iz 10 država Europe i jedan zaključak: energija može i mora biti u rukama građana! Hvala svima na sudjelovanju, dobroj organizaciji i pozitivnoj sinergiji i energiji!