HROTE(Hrvatski operator tržišta energije)

Hrvatski operator tržišta energije(HROTE) donio je rješenje prema kojem će svaki Nositelj projekta koji u postrojenje ugradi i u vjerodostojnoj ispravi navede investicijski trošak Oprema eletroenergetskog postrojenja Solvis module, moći ostvariti pravo na doprinos lokalnoj zajednici u 100% vrijednosti navedene opreme prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije(Narodne novine, br. 63/12, 121/12, 144/12). Riječ je o sljedećim modulima:

  • Fotonaponski modul SOLVIS SV72-***
  • Fotonaponski modul SOLVIS SV60-***
  • Fotonaponski modul SOLVIS SV48-***
  • Fotonaponski modul SOLVIS SV36-***
  • Fotonaponski modul SOLVIS SV36(5)-***

***- razred snage i varijante proizvoda