Instalateri solarnih postrojenja

U okviru Poduzetničke akademije u organizaciji HGK Varaždin koja je organizirala specijalističku obuku i teoretsku nastavu za 15 polaznika za instalatere solarnih postrojenja (fotovoltaičnih postrojenja i postrojenja za solarnu termiju) Solvis je održao prezentaciju proizvodnog programa i usluga, te se na taj način  podržao akciju povezivanju i rastu domaćeg tržišta na području fotovoltaika.