Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastiti potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavio je natječaj za sufinanciranje malih sunčanih elektrana na obiteljskim kućama tj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Raspoloživim sredstvima će se  sufinancirati  mikrosolari za privatne osobe koje će moći ostvariti od  40, 60 ili 80 % bespovratnih sredstava.

Solvis je temeljem višegodišnjeg iskustva i referenci u izgradnji sunčanih elektrana u mogućnosti svim zainteresiranim vlasnicima obiteljskih kuća izraditi projekt za prijavu na navedeni natječaj kao i izvođenje elektrane po sistemu “ključ u ruke”.

Više o samom natječaju, prijavi i potrebnoj dokumentaciji  koja je potrebna mogu se naći na navedenom linku.

http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/najava_189_javni_poziv_za_sufinanciranje_koristenja_oie_za_proizvodnju_elektricne_energije_u_kucanstvima_za_vlastitu_potrosnju/