Napredujemo u sadnji stabala

Ovaj put smo doprinijeli uređenju novog društvenog prostora na Kinotrgu u samom centru Ivanca te dopunili isti novim sadržajima i upotpunili ovu atraktivnu urbanu površinu.