Off-Grid sustavi - Solvis

off-grid

sustavi

SOLVIS fotonaponski otočni sustavi idealno su rješenje za napajanje potrošača na izoliranim lokacijama bez pristupa elektroenergetskoj mreži.

Tijekom dana, proizvedena energija se koristi za aktivne potrošače, a višak se sprema u baterije za kasnije korištenje.