• Crikvenica

   

  Hrvatska

 • 30 kW

  Snaga

   

  30 kW

 • REA Kvarner

   

  Investitor

 • Inteligentna energija d.o.o. i Itel d.o.o.

  Suradnja

   

  Inteligentna energija d.o.o. i Itel d.o.o.

SE Dom zdravlja Crikvenica