• Istra, Kaštelir

   

  Hrvatska

 • 1 MW

  Snaga

   

  1 MW

 • sustav priključen na mrežu

   

  Tip

SE Sabadin