• Dugopolje

   

  Hrvatska

 • 29,4 kWp

  Snaga

   

  29,4 kWp

 • fiksna instalacija

   

  Tip sustava

SE Vuković