Unaprjeđenje solarnih ćelija i modula kroz istraživanje i razvoj

Naziv projekta: „SOLVIS IT 2018“

Kratak opis projekta: Projekt se odnosi na unapređenje poslovanja i konkurentnosti društva kroz implementaciju novih i poboljšanih softverskih rješenja i hardverske opreme u redovnom poslovanju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja društva SOLVIS d.o.o. te porast produktivnosti primjenom novih tehnologija za poboljšanje poslovnih procesa

– poticanje razvoja uspostavom optimalnijih ICT uvjeta unutar poslovnog okruženja društva s ciljem jačanja konkurentnosti na postojećim i novim tržištima

– implementiranje nove opreme i profesionalnih softverskih rješenja s ciljem modernizacije i poboljšanja učinkovitosti poslovnih procesa

Korisnik: SOLVIS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.912.962,50 HRK

Iznos EU potpore: 915.018,00  HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13. siječnja 2020. do 13. srpnja 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija: Marina Talan

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Poziva za dostavu prijedloga Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske usluge IKT (2)

www.strukturnifondovi.hr