Sunčana elektrana S.E.G. 1 Osijek

U suradnji sa  S.E.G. inženjering Osijek Solvis je izgradio Sunčanu elektranu od 30kW  koja je puštena u pogon početkom 12. mjeseca 2011. g.