Sunčana elektrana Solvis

Sunčana elektrana Solvis u Varaždinu, koja je u redovnom pogonu, Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA)  od 20.12.2011.g. stekla je status povlaštenog proizvođača električne energije.