Unaprjeđenje solarnih ćelija i modula kroz istraživanje i razvoj

Naziv projekta: Unaprjeđenje solarnih ćelija i modula kroz istraživanje i razvoj

Kratak opis projekta: Projekt se odnosi na razvoj Usavršenog modula i pripadajućih sastavnih elemenata te Linije za sortiranje loših ,,škart“ ćelija. Razvoj ovih proizvoda planira se u suradnji s Institutom Ruđer Bošković.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedba projekta omogućit će generiranje novih znanja u području fotonike te primjenu znanja znanstveno-istraživačkih institucija u industriji. Očekuje se da će projekt pridonijeti povećanju prihoda Solvisa preko 45% u 10 godina, razvoju I&R-a unutar kompanije, povećanju broja zaposlenika, te povećanju konkurentnosti na svjetskom tržištu.

Korisnik: SOLVIS d.o.o.

Partner: INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Ukupna vrijednost projekta: 14.454.053,01 HRK

Iznos EU potpore: 8.562.570,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29. lipnja 2018. do 29. lipnja 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija: Marina Bača

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/