Politika kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti

SOLVIS je proizvodna i inženjerska tvrtka koja posluje u sektoru obnovljivih izvora energije. Proizvodimo okolišno i financijski prihvatljiv izvor energije čime preuzimamo dio odgovornosti za dobrobit društva. SOLVIS isporučuje i pruža vrhunski proizvod i uslugu kupcima, a rast i dodanu vrijednost ostvaruje koristeći svoju stručnost u inženjerstvu, proizvodnji, upravljanju i financiranju. Radna sredina u SOLVIS-u potiče inovaciju, timski rad, raznovrsnost, kontinuirano usavršavanje i nagrađuje trud i zalaganje svakog pojedinca.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću temelj je poslovnog upravljanja tvrtke Solvis d.o.o., koje je usmjereno na pružanje usluge i isporuku proizvoda na zadovoljstvo naših kupaca i korisnika usluga te poštivanju njihovih želja i potreba.

Ispunjenje zahtjeva kupaca i korisnika usluga provodimo uz poštovanje odgovarajućih internih općih akata i poštivanje nacionalnog zakonodavstva kao i normi koje se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša. Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 Solvis d.o.o. teži stalnom poboljšanju kvalitete svojih proizvoda i usluga i upravljanja značajnim aspektima okoliša kako bi mogao nadzirati i smanjivati daljnje onečišćenje okoliša a sukladno postavljenim ciljevima.

Sukladno navedenom Solvis d.o.o. bira provjerene dobavljače koji nam osiguravaju proizvodne inpute izrađene od kvalitetnih materijala i koji imaju razvijenu svijest o utjecaju njihovih proizvoda na okoliš na način da su ti proizvodi neopasni za okoliš, da ih je moguće reciklirati i da im je vijek trajanja što dulji kako se njihovim stalnim izmjenama ne bi nepotrebno povećavale količine otpada.

Razumjevanje konteksta unutar kojeg djelujemo, te eksternih i internih okolnosti koje djeluju na Solvis d.o.o. čine osnovu za određivanje rizika i prilika poslovanja, te određivanja i uspostavljanja fer tržišnog odnosa kako sa dobavljačima tako i sa kupcima kao i drugim učesnicima u obavljanju poslova, te širom društvenom zajednicom.

Konstantnim usavršavanjem i podizanjem osobnog zadovoljstva zaposlenika povećavamo motiviranost istih za postizanje zacrtanih ciljeva politike kvalitete i okoliša a posredno u kontaktima s poslovnim partnerima stvaramo povjerenje i etički kodeks poslovanja.

Preispitivanjem kupaca o zadovoljstvu naših proizvoda i usluga konstantno pratimo i poboljšavamo sustav kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Primjenom integriranog sustava upravljanja Solvis d.o.o. je uspostavio organiziranu strukturu odgovornosti, aktivnosti, resursa i metoda kojima osigurava sposobnost ispunjavanja zahtjeva partnera za kvalitetom usluga, poštujući nacionalno zakonodavstvo, međunarodne sporazum i konvencije, zahtjeve ISO normi kao i vlastite poslovne specifikacije i standarde.

SOLVIS d.o.o. obvezuje se na razvoj i primjenu učinkovitih mjera, sustava i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s rizicima i opasnostima koji su prisutni u našim proizvodnim procesima. Svi zaposlenici SOLVIS-a pri svojem radu poštuju najviše sigurnosne standarde u skladu sa Zakonskim i pod zakonskim aktima koji uređuju područje zaštite na radu.

Obveza tvrtke SOLVIS jest da osigura zdravo i sigurno radno okruženje za sve svoje zaposlenike, kupce, podizvođače i ostale zainteresirane strane i podrazumijeva poštivanje slijedećih načela zaštite zdravlja i sigurnosti:

  • Provođenje učinkovitog programa za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u cijelosti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.
  • Predviđanje, kontrola i upravljanje rizicima karakterističnih za djelatnost kojom se tvrtka bavi
  • Prevencija nezgoda i ozljeda na radu neprekidnim kontroliranjem i poboljšanjem proizvodnog procesa
  • Pružanje odgovarajućeg osposobljavanja za rad na siguran način svim novim i postojećim zaposlenicima prema Planu, sustavu i programu osposobljavanja za rad na siguran način tvrtke
  • Organiziranje odgovarajućeg specijalističkog obrazovanja i osposobljavanja za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, a prema važećoj Procjeni rizika.
  • Implementacija i vježbanje procedura u slučaju različitih vrsta izvanrednih situacija
  • Detaljno istraživanje uzroka nezgoda i ozljeda na radu te uvođenje mjera koje otklanjaju mogućnost dodatnih ozljeda i nezgoda takvog tipa na tim mjestima rada
  • Postavljanje godišnjih ciljeva u svrhu unaprjeđenja postojećeg sustava upravljana zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  • Usklađenost radnih uputa, procedura i općih akata tvrtke sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima koji reguliraju područje zaštite na radu

Solvis d.o.o. se obvezuje provoditi opisanu politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kako bi osigurao ugodnu i prijateljsku radnu atmosferu i okružje za sve svoje zaposlenike, kupce, podizvođače te sve ostale koji posluju sa tvrtkom SOLVIS d.o.o.