Dobiven natječaj za Općinu Pokupsko

Općina Pokupsko prijavila se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa projektom

“Fotonaponski sustav za objekt općinske zgrade Općine Pokupsko” te objavila natječaj za radove na izgradnji Sunčane elektrane u sustavu povlaštenog proizvođača električne energije.

Od 13 ponuditelja, ponuda Solvisa odabrana je kao najpovoljnija. U pripremi je izrada Ugovora između Solvisa i Općine Pokupsko za realizaciju ovog projekta Sunčane elektrane od 20kWp.