SE OŠ OSTROG-prva neovisno energetska škola u Hrvatskoj

Solvis-SE OŠ OSTROG-prva neovisno energetska škola u Hrvatskoj

SE OŠ OSTROG-prva neovisno energetska škola u Hrvatskoj

SOLVIS je izgradio  još jednu sunčanu elektrane snage od 25,5 kW. Elektrana se nalazi na krovu Osnovne škole Ostrog u Kaštel Lučiću te će svu  proizvedenu električnu energiju iz sunca koristiti za svoje potrebe, čime će postati prva energetski neovisna škola u Hrvatskoj,

 http://kastela.com/2015/06/06/bravo-kastelani-prva-energ-neovisna-skola/