„SOLVIS – NOVA TEHNOLOGIJA“

Solvis d.o.o. je u sklopu objavljenog natječaja „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP-a“ prijavio  projekt „SOLVIS – NOVA TEHNOLOGIJA“, financiran u okviru Operativnog programa ”Konkuentnost i kohezija 2014.-2020”.

Projekt SOLVIS – NOVA TEHNOLOGIJA predstavlja dugotrajno ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz nabavku novih strojeva koji će prevenstveno omogućiti proizvodnju gotovih proizvoda (solarnih panela za sunčane elektrane) sa novom generacijom krucijalne sirovne (ćelije :4 i 5 BB bus bara) u odnosu na postojeći proces proizvodnje sa dosadašnjom sirovinom (ćelije 2 i 3 BB bus bara). Nova sirovina daje veću efikasnost gotovom proizvodu za istu jedinicu površine i omogućuje dobivanje veće snage solarnog panela te posljedično tome i veću izaznu snagu sunčane elektrane.

Solvis će sa uvođenjem ove investicije krenuti u proizvodnju hibridnih modula koji podrazumijevaju ne samo proizvodnju elek. energije nego i toplinske energije .

Na taj način uječe se dodatno na okoliš, investira se u zelenu energiju, manje će biti potrebno korištenje konvencionanih oblika proizvodnje enrgije koji puno više zagađuju okoliš od obnovljivih izvora energije.

Dodatno predmetno ulaganje predstavlja i povećanje proizvodnih kapaciteta sa postojećih 60 MW (megavata ) godišnje na 100 MW (megavata) godišnje.

SOLVIS-EU

 


Javni poziv provelo je Ministarstvo poduzetništva i obrta u suradnji sa HAMAG –BICRO-om.

U nastavku objavljujemo obavijest o nabavi sukladno predispozicijama predmetnog natječaja: